Поточний номер

№ 33 (2021): Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2021, Вип. 33
Опубліковано: 2021-09-06

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

ISSN (print) - 1816-1545

ISSN (on-line) - 2617-5258

DOI https://doi.org/10.15407/fmmit

Головний редактор:  Є. Чапля;

Заступники головного редактора:  Я. П’янило, Я. Савула, Б. Гера;

Відповідальний секретар:  Г.  Лянце.

Члени редколегії:  Р. Бунь, М. Войтович, Б. Гайвась, О. Гачкевич, О.Грицина, А. Дзюба, Ю. Зозуляк, П. Каленюк,
Ю. Кубік, М. Качмарек, П. Кострубій, Р. Кушнір, О. Лимарченко, П.Малачівський, Р. Мартиняк, О. Машков, Р. Мусій, 
Т. Нагірний, М. Недашковський, Ю. Повстенко, Я. Рибіцькi, Г. Сулим, А. Торський, М. Цєшко, В.Чекурін, О. Чернуха,
М. Яцимірський.

У збірнику публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп’ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів. Збірник «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» визнаний ВАК України науковим фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів: доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями «Механіка» та «Інформатика і кібернетика»

Згідно положення про конфіденційність імена та електронні адреси, вказані користувачами збірника, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Подання статті раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів.

Статті передаються на рецензії спеціалістам по тематиці збірника. У разі переробки статті авторами згідно зауважень рецензента датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторно надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. Рукописи, не оформлені належним чином , не приймаються до публікації.

Наукова тематика збірника - оригінальні й оглядові роботи з галузі фізико-математичного та комп’ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем та процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

Збірник подається до друку після ухвалення Вченою радою Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем маханіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Періодичність виходу збірника – 2 рази в рік.