Головний редактор:  Є. Чапля;

Заступники головного редактора:  Я. П’янило, Я. Савула, Б. Гера;

Відповідальний секретар:  Г.  Лянце.

Члени редколегії:  Р. Бунь, М. Войтович, Б. Гайвась, О. Гачкевич, О.Грицина, А. Дзюба, Ю. Зозуляк, П. Каленюк,
Ю. Кубік, М. Качмарек, П. Кострубій, Р. Кушнір, О. Лимарченко, П.Малачівський, Р. Мартиняк, О. Машков, Р. Мусій, 
Т. Нагірний, М. Недашковський, Ю. Повстенко, Я. Рибіцькi, Г. Сулим, А. Торський, М. Цєшко, В.Чекурін, О. Чернуха,
М. Яцимірський.