Про один спосіб побудови ядра коші сингулярного інтегрального рівняння для з'ясування напружено-деформованого стану клинової системи за антиплоскої деформації

  • Микола Махоркін
  • Ігор Махоркін
  • Андрій Кунинець
  • Ярослав Глинський
Ключові слова: сингулярне інтегральне рівняння, ядро Коші, теорія лишків, двоклинова система, радіальна тріщина

Анотація

Запропоновано аналітико- числовий підхід до побудови сингулярного інтегрального рівняння
(СІР) з ядром типу Коші, котре уможливлює з'ясування напружено-деформованого стану багатоклинової систем з навантаженими радіальними тріщинами. Підхід ґрунтується на використанні теорії лишків та з'ясуванні періодичності розв'язків характеристичного рівняння багатоклинової системи. Підхід проілюстровано на прикладі побудови СІР з ядром типу Коші для
двоклинової системи з навантаженою міжфазною тріщиною за умов антиплоскої деформації.
Для окремих випадків геометричних та механічних параметрів двоклинової системи виконано
обчислення величин, необхідних при побудові такого рівняння

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
Махоркін, М., Махоркін, І., Кунинець, А., & Глинський, Я. (2023). Про один спосіб побудови ядра коші сингулярного інтегрального рівняння для з’ясування напружено-деформованого стану клинової системи за антиплоскої деформації. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (34-35), 112-120. Retrieved із http://fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/254