Паралельні методи та алгоритми розв’язання задач цифрової фільтрації масивів даних

  • Михайло Яджак
Ключові слова: цифрова фільтрація, квазісистолічний метод, паралельноконвеєрний алгоритм, метод пірамід, розпаралелювання циклів, прискорення обчислень, автономні гілки, кластер

Анотація

Запропоновано квазісистолічний метод обчислень для розв’язання задач цифрової фільтрації
різної розмірності на спеціалізованих обчислювальних засобах – квазісистолічних структурах.
Цей метод дозволяє будувати оптимальні за швидкодією та використанням пам’яті
паралельно-конвеєрні алгоритми обчислень. На основі ідей методу пірамід для розпаралелювання циклів побудовано паралельні алгоритми з автономними гілками для розв’язання задач
фільтрації на кластерах, гібридних архітектурах та комп’ютерах з багатоядерним
процесором. Одержано теоретичні оцінки прискорення, що підтверджують високу ефективність побудованих паралельних алгоритмів фільтрації. Для окремих алгоритмів з автономними гілками одержано реальні оцінки прискорення, які добре узгоджуються з теоретичними. Одержані результати можна використати для попереднього опрацювання великих
масивів вхідних даних у різних предметних галузях.

Опубліковано
2023-03-15