Інформаційний зв’язок фотоіндукованих дихроїзмів в смугах поглинання MA-центрів забарвлення кристалівSrCl2-Me+

  • Антоній Кульчицький
  • Ігор Пірко
  • Остап Семотюк
Ключові слова: анізотропія, дипольна модель, дихроїзм, центри забарвлення.

Анотація

Розроблена методика отримання з кристалу SrCl2 зразка з двома взаємно
перпендикулярними площинами (001) та (11̅0). Розрахована інформаційна залежність
фотоіндукованих дихроїзмів в різних смугах поглинання MA-центрів забарвлення в кристалах
SrCl2-Me+, якщо висвічування та спостереження проводити у площинах (001) та (11̅0).
Проведені розрахунки показують, що в деяких кристалографічних площинах кубічних
кристалів дія лінійно поляризованого світла на оптично активну смугу поглинання може не
привести до виникнення в цій області оптичного дихроїзму, хоча це індукує дихроїзм в інших
смугах поглинання цього центра забарвлення, незалежно від степені їх оптичної активності.
При цьому ці дихроїзми завжди опозиційні один до одного.

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
Кульчицький, А., Пірко, І., & Семотюк, О. (2023). Інформаційний зв’язок фотоіндукованих дихроїзмів в смугах поглинання MA-центрів забарвлення кристалівSrCl2-Me+. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (34-35), 39-45. Retrieved із http://fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/245