Напружено-деформований стан пластини з тріщиною та колінеарною щілиною за згину на пружній основі

  • Тарас Даляк лабораторія моделювання демпфуючих систем ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Микола Маковійчук лабораторія моделювання демпфуючих систем ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України
Ключові слова: пластина, пружна основа, тріщина, щілина, колінеарні дефекти, згин, закриття тріщини

Анотація

У двовимірній постановці розглянуто задачу про взаємодію двох колінеарних дефектів – тріщини, здатної до закриття, та щілини, береги якої не контактують – під час згину пластини
на пружній основі Вінклера. Закриття тріщини описано з використанням моделі контакту
вздовж лінії в лицьовій поверхні пластини. Під щілиною мається на увазі розріз з вільними від
напружень поверхнями, на якому, у прийнятій постановці задачі, допускається від’ємний стрибок переміщень у зоні стискаючих напружень. Задачу розв’язано за допомогою методу сингулярних інтегральних рівнянь та числового методу квадратур. Обчислено коефіцієнти інтенсивності зусиль та моментів у внутрішніх та зовнішніх вершинах тріщини і щілини. Досліджено
розподіл контактної реакції на лінії тріщини, а також вплив пружної основи, взаємодії дефектів та контакту берегів тріщини на напружено-деформований стан пластини.

Опубліковано
2023-03-06