Потокові підходи до виділення спільнот у складних мережевих системах

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:122-127

  • Olexandr Polishchuk Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3б, 79061, м. Львів
Ключові слова: складна мережа, мережева система, потокова серцевина, вплив, спільнота

Анотація

У роботі досліджується проблема пошуку спільнот у складних мережевих системах, виявлення яких дозволяє краще зрозуміти закони їх функціонування. Для вирішення цієї проблеми пропонується два підходи, які базуються на застосуванні потокових характеристик складових мережі. Перший із цих підходів полягає в обчисленні параметрів впливу окремих підсистем мережевої системи, виділених за принципами впорядкування або підпорядкування, а другий – у використанні поняття її потокової серцевини. На основі запропонованих підходів сформульовані достовірні критерії пошуку спільнот та розроблені ефективні алгоритми їх виявлення у складних мережевих системах. Показано, що пропоновані підходи дозволяють виділяти спільноти у випадках, у яких існуючі числові та візуальні методи виявляються непрацездатними.

Опубліковано
2021-09-05