Метод та критерії оцінки емерджентності та характеристик архітектур інтерактивних розподілених комп’ютерних та кіберфізичних систем

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:115-121

  • Igor Pitukh Західноукраїнський національний університет, вул. Чехова, 8, 46003, Тернопіль
Ключові слова: моніторингова система, асоціативна пам'ять

Анотація

У статті проведений аналіз світового рівня розробки програмно-апаратних засобів контролю, моніторингу та управління складними розподіленими промисловими та природоохоронними об’єктами. Відзначена перспективність розвитку та застосування кіберфізичних систем на основі методології їх організації запропонованої професором А.О. Мельником. Акцентована актуальність вирішення проблеми синтезу теорії, методології та практики побудови ІРКС шляхом удосконалення архітектур та систем обміну даними моніторингових, інтерактивних та діалогових РКС. На основі запропонованого Дж. Мартіном критерію емерджентності запропонований вдосконалений критерій оцінки емерджентності вузла руху даних ІРКС шляхом врахування відношення кількості читань до кількості записів даних. Розроблений метод оцінки емерджентності на основі запропонованої класифікації їх архітектур. Здійснений аналіз переваг та функціональних обмежень інтелектуального рівня існуючих архітектур РКС. Приведена запропонована архітектура багаторівневої зірково-кільцевої оптичної сенсорної мережі функціонально та апаратно адаптованої до умов застосування в ландшафтних територіях природних заповідників.

Опубліковано
2021-09-04