Моделювання нестаціонарних процесів дифузії водню поблизу вершини тріщини в полі неоднорідних механічних напружень

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:93-98

  • Yaroslav Pelekh Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери,12, 79013, м. Львів
  • Andrii Kunynets Національний університет «Львівська політехніка», вул.. С. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Serhii Mentynskyi Національний університет «Львівська політехніка», вул.. С. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Bohdan Fil Національний університет «Львівська політехніка», вул.. С. Бандери, 12, 79013, Львів
Ключові слова: математична модель, механічні напруження, дифузія водню, тріщини, ланцюгові дроби, двостороння апроксимація

Анотація

Досліджується пружно-пластичне ізотропне тіло, послаблене прямолінійною тріщиною, напрямленою вздовж осі абсцис, під дією симетричних відносно її площини напружень. Розраховано концентрацію водню поблизу вершини тріщини. Наближений розв’язок (аналітичний та числовий) цієї задачі будується за умови, що розподіл гідростатичних напружень на продовженні тріщини апроксимується параболою. Для числового розв’язання запропоновано метод третього порядку точності з двосторонньою оцінкою головного члена локальної похибки.

Опубліковано
2021-09-04