Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій загального виду

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:68-72

  • Olesia Nechuiviter Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, 61003, Харків
  • Serhii Ivanov Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, 61003, Харків
  • Kyrylo Kovalchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Проспект академіка Глушкова, 2, 03002, Київ
Ключові слова: кубатурна формула, інтеграл від швидкоосцилюючої функції, клас диференційовних функцій

Анотація

Розвиток інформаційних технологій сприяє удосконаленню математичних моделей явищ та процесів в багатьох наукових напрямках технічного спрямування. Зокрема, сучасні методи цифрової обробки сигналів та зображень використовують алгоритми з новими інформаційними операторами. Побудовані кубатурні формули наближеного обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій багатьох змінних при різних типах даних. У роботі наведена оцінка знизу для похибки чисельного інтегрування швидкоосцилюючих функцій загального виду на класі диференційовних функцій трьох змінних у випадку, коли інформація про функції задана їх слідами на відповідних площинах. Отримані результати надають змогу досліджувати якість кубатурних формул наближеного обчислення потрійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій загального виду.

Опубліковано
2021-09-03