Квазіньютонівські методи для моделювання плоских кривих

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:62-67

  • Alla Nesterenko Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, пр. Академіка Глушкова, 40, 03187, Київ
  • Oleksandr Duchenko Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, пр. Академіка Глушкова, 40, 03187, Київ
Ключові слова: геометричне моделювання, плоска крива, S-подібна крива, лінійний (квадратичний) закон розподілу кривини, розв’язування системи нелінійних інтегральних рівнянь

Анотація

Робота присвячена методам геометричного моделювання плоских кривих заданих в натуральній параметризації. У роботі розглядаються чисельні методи моделювання, що дають можливість знаходити рівняння кривини шуканої кривої для різних випадків вихідних даних. Невідомі коефіцієнти розподілу кривини шуканої кривої визначаються шляхом розв’язування системи нелінійних інтегральних рівнянь. Для розв’язування зазначеної нелінійної системи розглядаються різні чисельні методи. Представлено результати комп’ютерної реалізації запропонованих методів для моделювання двох криволінійних обводів, що мають різні вихідні дані. Для першої кривої вихідними даними є координати трьох точок, кути нахилу дотичних у крайніх точках, лінійний закон розподілу кривини. У другому прикладі розглядається S-подібна крива з квадратичним законом розподілу кривини.

Опубліковано
2021-09-03