Чебишовське наближення функцій двох змінних раціональним виразом з інтерполюванням

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:33-39

  • Lev Melnychok Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дж. Дудаєва, 15, 79005, Львів
Ключові слова: чебишовське наближення, раціональний вираз, функції двох змінних, середньостепеневе наближення, метод найменших квадратів

Анотація

Запропоновано метод побудови чебишовського наближення раціональним виразом з інтерполюванням для функцій двох змінних. Ідея методу ґрунтується на побудові граничного середньостепеневого наближення у нормі простору Lp at p¬∞ . Для побудови такого чебишовського наближення використано ітераційну схему на основі методу найменших квадратів з двома змінними ваговими функціями. Наведені результати тестових прикладів підтверджують ефективність запропонованого методу для побудови чебишовського наближення раціональним виразом з інтерполюванням.

Опубліковано
2021-09-03