Оцінки стійкості шифросистем NTRUCipher та NTRUCipher+ відносно BKW-атаки

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:28-32

  • Alexandra Matiyko Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, вул. Верхньоключова 4
Ключові слова: постквантова криптографія, криптографія на решітках, NTRUCipher, NTUCipher, BKW-атака

Анотація

У зв’язку з необхідністю створення симетричної шифросистеми для практичних застосувань, стійкість якої (аналогічно асиметричним криптосистемам) базується на складності розв’язанні лише однієї обчислювальної задачі, в 2017 році запропоновано шифросистему NTRUCipher. Проведено попередні дослідження зазначеної шифросистеми, проте за їх рамками залишається питання про стійкість NTRUCipher до деяких специфічних атак. У даній статті наведено оцінки стійкості відносно певної атаки з підібраним відкритим текстом для шифросистеми NTRUCipher, а також для її природного удосконалення – NTRUCipher+. Наведені аналітичні оцінки дозволяють порівняти ці шифросистеми за стійкістю та зробити висновок про недоцільність використання NTRUCipher+ для підвищення стійкості.

Опубліковано
2021-09-02