Побудова чебишовського наближення функцій багатьох змінних деякими нелінійними виразами

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:18-22

  • Petro Malachivskyy Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дж. Дудаєва, 15, 79005, Львів
Ключові слова: чебишовське наближення, експоненційний вираз, логарифмічний вираз, степеневий вираз, функції багатьох змінних, середньостепеневе наближення, метод найменших квадратів

Анотація

Запропоновано метод побудови чебишовського наближення функцій багатьох змінних експоненційним, логарифмічним і степеневим виразами. Він полягає в зведенні задачі чебишовського наближення нелінійним виразом до побудови проміжного чебишовського наближення узагальненим поліномом. Проміжне чебишовське наближення узагальненим поліномом обчислюється для значень певного функціонального перетворення функції, яку наближаємо. Побудову чебишовського наближення функцій багатьох змінних поліномом реалізовано за ітераційною схемою на основі методу найменших квадратів зі змінною ваговою функцією.

Опубліковано
2021-09-02