ДО ПИТАННЯ ПРО СТІЙКІСТЬ ЗАДАЧ ЧАСТКОВО ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСНО ЗБУРЕНЬ ВХІДНИХ ДАНИХ ВЕКТОРНОГО КРИТЕРІЮ

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 33:7-11

  • Tetiana Lebedeva Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, 03187, Київ
  • Natalia Semenova Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, 03187, Київ
  • Tetiana Sergienko Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, 03187, Київ
Ключові слова: багатокритеріальні задачі частково цілочислової оптимізації, векторний критерій, стійкість, збурення вхідних даних

Анотація

Стаття присвячена вивченню впливу невизначеності в початкових даних на розв’язки
векторних задач частково цілочислової оптимізації. В задачах оптимізації, у тому числі в
задачах з векторним критерієм, малі збурення в початкових даних можуть призводити до
розв’язків, що сильно відрізняються від істинних. Проблема стійкості вказаних задач
вивчена з точки зору безпосередньо пов’язаного з нею питання щодо стійкості розв’язків,
які належать деяким підмножинам допустимої множини.

Опубліковано
2021-09-02