Розв’язування задачі Штурма-Ліувілля триточковими різницевими схемами високого порядку точності

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:186-190

  • Andrii Kunynets Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Myroslav Kutniv ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3-б, 79060, Львів
  • Nadia Khomenko ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3-б, 79060, Львів
Ключові слова: задача Штурма-Ліувілля, точна триточкова різницева схема, триточкова рiзницева схема довільного порядку точності, ітераційний метод Ньютона

Анотація

Для розв’язування задачi Штурма-Лiувiлля розроблено триточкові рiзницеві схеми довільного порядку точності на нерівномірній сітці. Показано, що коефіцієнти цих схем виражаються через розв’язки двох допоміжних задач Коші. Отримано оцінки точності триточкових різницевих схем та запропоновано ітераційний метод Ньютона для знаходження їх розв’язку. Чисельні експерименти підтверджують теоретичні висновки.

Опубліковано
2021-07-08