Чисельний аналіз математичної моделі окиснення СО на платині

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:165-169

  • Petro Kostrobij Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів
  • Iryna Ryzha Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12
Ключові слова: реакція каталітичного окиснення, реакційно-дифузійна модель, математичне моделювання реакційно-дифузійних процесів

Анотація

У роботі наведено дослідження двовимірної математичної моделі окиснення монооксиду вуглецю на поверхні Pt каталізатора згідно механізму Ленгмюра-Гіншелвуда, яка враховує нанонеоднорідності поверхні Pt(110) та процеси дифузії адсорбованих молекул СО, а також атомів кисню по поверхні каталізатора. Показано, що структурні зміни поверхні Pt(110) суттєво впливають на характер коливного режиму реакції, тоді як адсорбовані атоми кисню можна вважати нерухомими.

Опубліковано
2021-07-08