Інваріанти оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:121-125

  • Valeriy Zadiraka Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
  • Liliya Luts Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
  • Inna Shvidchenko Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Ключові слова: квадратурна формула, оптимальний за точністю алгоритм, клас функцій, швидкоосцилююча функція, комп’ютерна технологія

Анотація

У роботі наводяться деякі спільні елементи (інваріанти) оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій для різних типів осциляції, зокрема, для обчислення перетворення Фур’є від фінітних функцій, вейвлет-перетворення, перетворення Бесселя. Дається короткий їх опис. Застосування інваріант дозволяє підвищити потенційну спроможність квадратурних формул за рахунок найбільш повного використання апріорної інформації. Інваріанти складають основу комп’ютерної технології інтегрування швидкоосцилюючих функцій із заданою точністю за умов обмежених обчислювальних ресурсів.

Опубліковано
2021-07-08