Методи удосконалення структур багаторозрядних перемножувальних пристроїв матричного типу

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:80-85

  • Natalia Vozna Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська, 11, 46000, Тернопіль
  • Yaroslav Nykolaychuk Відокремлений структурний підрозділ "Надвірнянський фаховий колледж" Національного транспортного університету, вул. Соборна, 177, 78400, Надвірна, обл. Івано-Франківська
  • Alina Davletova Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська, 11, 46000, Тернопіль
Ключові слова: багаторозрядні перемножувачі, структурна складність, швидкодія

Анотація

У статті запропоновано методи удосконалення структур матричних перемножувачів багаторозрядних чисел, де застосовані удосконалені однорозрядні повні суматори з парафазними комутованими входами та парафазними виходами, які призначені у якості компонентів швидкодіючих матричних перемножувачів. На основі застосування таких однорозрядних суматорів запропоновані структури матричних перемножувачів, які характеризуються підвищеною у 2 рази швидкодією, зменшеною у 5 разів структурною складністю у порівнянні з відомими перемножувачами на основі класичних однорозрядних повних суматорів. Запропоновано оптимізацію структур багаторозрядних матричних перемножувачів. Наведено порівняльні оцінки структурної та часової складностей їх схемотехнічних реалізацій в залежності від розрядності перемножуваних двійкових чисел. Застосування оптимізованих схемотехнічних рішень матричних перемножувачів дозволяє значно покращити системні характеристик складних обчислювальних пристроїв з великою кількістю таких компонентів у кристалах мікроелектронних технологій.

Опубліковано
2021-07-07