Математичне і комп’ютерне моделювання взаємозв’язаних процесів волого- і тепломасоперенесення в ненасиченому шарі ґрунту

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:75-79

  • Anatoliy Vlasyuk Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог
  • Ihor Ilkiv Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне
  • Tetiana Tsvietkova Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, 33028, м. Рівне
Ключові слова: вологоперенесення, масоперенесення, теплоперенесення, напір, волога, концентрація

Анотація

У роботі представлено математичне моделювання сумісних процесів вологоперенесення та масоперенесення у ненасиченому ґрунтовому середовищі з урахуванням осмотичних явищ в неізотермічних умовах. Чисельні розв’язки відповідних крайових задач знайдено методом скінченних різниць із застосуванням неявної та монотонної різницевих схем, які адаптовано для випадку розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь. В результаті програмної реалізації побудованого обчислювального алгоритму знайдено розподіл концентрації сольових розчинів при сумісних процесах та встановлено вплив теплоперенесення на розподіли напорів вологи і концентрації солей у ґрунтовому масиві. Отримані результати можуть використовуватися з метою встановлення напорів вологи та поширення сольових розчинів у ґрунтах, що є важливою прикладною задачею.

Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Vlasyuk, A., Ilkiv, I., & Tsvietkova, T. (2021). Математичне і комп’ютерне моделювання взаємозв’язаних процесів волого- і тепломасоперенесення в ненасиченому шарі ґрунту. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (32), 75-79. Retrieved із http://fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/163