Деякі особливості задач оптимізації обчислень в комп’ютерно-інтегрованих системах

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:64-69

  • Anatoly Verlan Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, 03164, Київ
  • Volodymyr Fedorchuk Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, 32300, Кам’янець-Подільський
Ключові слова: оптимізація обчислень, комп'ютерно-інтегровані системи

Анотація

Для якісного керування в комп'ютерно-інтегрованих системах передбачається, що розрахунок керуючих впливів здійснюється на основі використання математичних моделей об’єктів керування. При розв’язуванні рівнянь динаміки об’єкта керування слід враховувати обмеженість обчислювальних ресурсів комп'ютерно-інтегрованих систем, що вимагає вибору ефективного методу розв’язування рівнянь за умови забезпечення необхідної точності обчислень. У роботі розглянуто методику розв’язання задачі оптимізації обчислень в комп'ютерно-інтегрованих системах на основі запропонованих критеріїв оптимальності. Для оцінки глобальної похибки запропоновано метод, що заснований на оцінці нев’язки між отриманим та еталонним розв’язком, за який приймається розв’язок, точність якого на два порядки вища необхідної точності моделювання.

Опубліковано
2021-07-07