Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45

  • Oleg Berezovskyi Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, проспект Академіка Глушкова, 40, Київ
Ключові слова: сепарабельна квадратична оптимізаційна задача, глобальний екстремум, двоїста оцінка, додатно визначена матриця, нульовий розрив двоїстості

Анотація

В роботі розглядаються неопуклі сепарабельні квадратичні оптимізаційні задачі при обмеженнях-нерівностях. Наведено достатню умову знаходження значення і точки глобального екстремуму задачі даного типу шляхом обчислення лагранжевої двоїстої оцінки. Особливість цієї умови полягає в тому, що вона легко перевіряється і вимагає від матриці гессіана функції Лагранжа лише, щоб її область додатної визначеності була не порожньою. Отриманий для двоїстої оцінки результат має місце і для оцінки, отриманої за допомогою SDP-релаксації.

Опубліковано
2021-07-06