Про побудову інтегрального перетворення для оператора рівняння конвективної дифузії за мішаних граничних умов

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 30:85-102

  • Olha Chernukha Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
  • Yurii Bilushchak Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
Ключові слова: інтегральне перетворення, конвективна дифузія, задача Штурма-Ліувілля, власна функція, власне значення, характеристичне рівняння

Анотація

У роботі наведена методика побудови некласичних скіченних інтегральних перетворень оператора рівняння конвективної дифузії за умов першого роду на шукану функцію на верхній границі шару і другого роду на нижній границі на основі розкладу за ортогональними власними функціями. Розв’язана задача Штурма-Ліувілля та досліджено її розв’язок. Розглянуто лінеаризацію характеристичного рівняння задачі. Вивчений вплив коефіцієнта швидкості конвективного перенесення на обернене інтегральне перетворення та отримана уточнена формула оберненого перетворення. Побудоване інтегральне перетворення застосовано до двох крайових задач конвективної дифузії з однією ненульовою граничною умовою. Досліджено власні значення задачі Штурма-Ліувілля.

Опубліковано
2020-09-21