Ортогональні перетворення і моменти в обробленні цифрової інформації

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 30:71-84

  • Yaroslav Pyanylo Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
  • Mykhailo Petrus Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
  • Andriy Demichkovsky Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна
Ключові слова: спектральні методи, оброблення цифрової інформації, методи статистики та теорії ймовірності

Анотація

В роботі запропоновано методику застосування теорії спектральних розкладів, теорії моментів та статистично-ймовірностних методів оброблення цифрової інформації, отриманої при підготовці спортсменів до змагальної діяльності, зокрема при обробленні даних частоти сердечних скорочень (ЧСС). В роботі показано зв’язок моментів функції розподілу з узагальненими спектрами ортогональних розкладів, розглянуто питання визначення величини вибірки для отримання результатів досліджень.

Опубліковано
2020-09-21