Моделювання структури рідкого інтерметаліду Ni2 In

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 30:50-54

  • Andriy Korolyshyn Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, 79005, Україна
  • Stepan Mudry Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
  • Zakhariy Oliinyk Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
Ключові слова: інтерметаліди, розплав, структура, ближній порядок

Анотація

Розраховано дифракційні криві для розплаву Ni2In у припущенні про існування хімічно впорядкованих кластерів і проведено їх порівняння з експериментально отриманими кривими. Показано, що кластери типу Ni2In y рідкому стані є термодинамічно стабільними структурними одиницями. Додавання 10 ат.% вісмуту до розплаву Ni2In не виявило значної розчинності атомів вісмуту в таких кластерах, а має місце формування мікронеоднорід-ностей у структурі ближнього порядку.

Опубліковано
2020-09-21