Особливості зношування пружної півплощини штампами канонічної форми

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 28:73-80

  • Uriy Sachuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,43000, м. Луцьк, проспект Волі, 13
  • Oleksandr Maksymuk Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, Львів, вул. Університетська 1
  • Ivanna Salanda Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка, 47003, м. Кременець, вул. Ліцейна,1
Ключові слова: інтергро-диференціальні рівняння, поліноми Чебишова, фрикційна пара, зношування, змінні області контакту, штампи канонічної форми

Анотація

Для задач про контактну взаємодію штампів канонічної форми (циліндричної, еліптичної, гіперболічної, параболічної) з пружною півплощиною із урахуванням зношування матеріалу досліджено особливості зношування півплощини різними канонічними штампами в різні моменти часу роботи фрикційної пари. Для знаходження областей зношування використано ітераційний алгоритм пошуку, що ґрунтується на використанні екстрполяційних поліномів. Для фіксованих моментів часу було чисельно пораховано області зношування при заданій початковій притискаючій силі. Побудовано графіки контактних тисків та проведено аналіз особливостей їх розподілів для різних форм штампів при значному часі роботи фрикційної пари. В результаті отриманих числових даних встановлено особливості зміни області контакту для штампів канонічної форми залежно від часу та кривизни штампів.

Опубліковано
2020-01-28