Аналіз підходів до моделювання масопереносу в нестаціонарному режимі

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 28:55-64

  • Yaroslav Pyanylo Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
  • Galyna Pyanylo Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Дудаєва, 15, Львів
Ключові слова: математичні моделі, крайові задачі, вхідна інформація, диференціальні рівняння, методи розв’язування крайових задач

Анотація

Значна кількість природних та фізичних процесів описується диференціальними рівняннями в частинних похідних або системами диференціальних рівнянь в частинних похідних. Для знаходження їх розв’язків широкого застосування набули числові методи. Системи диференціальних рівнянь в частинних похідних розв’язуються, в основному, зменшення порядку системи рівнянь або зведенням її до одного диференціального рівняння. Така процедура веде до збільшення порядку диференціального рівняння. При цьому виникають різного роду обмеження та похибки, які можуть призвести до появи додаткових розв’язків, необхідності накладання крайових умов на проміжні похідні тощо. Аналізові таких ситуацій і шляхів їх розв’язання присвячена дана робота.

Опубліковано
2020-01-28