Фізично нелінійне деформування тонкого міжфазного включення за умов антиплоскої задачі

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 28:42-54

  • Yosyf Piskozub Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, Львів
  • Heorgiy Sulym Політехніка Білостоцька, Польща, вул. Вєйска, 45 С, Білийсток
  • Liubov Piskozub
Ключові слова: поздовжній зсув, антиплоска деформація, тонке включення, біматеріал, функції стрибка, фізична нелінійність

Анотація

Розглянуто задачу поздовжнього зсуву біматеріалу з тонким фізично нелінійним включенням на межі поділу матеріалів матриці. Розв’язок сформульованої задачі побудовано методом спряження граничних значень аналітичних функцій із застосуванням методу функцій стрибка. Побудована модель тонкого включення з довільними нелінійними деформаційними характеристиками. Розв’язок задачі зведено до системи сингулярних інтегральних рівнянь із змінними коефіцієнтами. Запропоновано збіжний ітераційний метод розв’язування такої системи для різних типів фізично нелінійного деформування. Розвинуто інкрементальну методику розрахунку напружено-деформованого стану тіла при багатокроковому (в т.ч. циклічному) квазістатичному навантажуванні. Здійснено числові розрахунки для різних значень параметрів нелінійності пружних характеристик матеріалу включення. Досліджено їхній вплив на напружено-деформований стан матриці за навантажування збалансованою системою зосереджених сил.

Опубліковано
2020-01-27