Термопружність ізотропних тіл із недеформівними нитковими включеннями

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 28:33-41

  • Jaroslav Pasternak Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018 Луцьк
  • Heorhiy Sulym Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів
  • Nataliia Ilchuk Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018 Луцьк
Ключові слова: ниткове включення, термопружність, інтегральне рівняння, гіперсингулярний

Анотація

У роботі побудовано інтегральні рівняння теплопровідності та термопружності ізотропних тіл із недеформівними ідеально теплопровідними нитковими включеннями. З’ясовано, що незважаючи на порядок особливості, отримані інтегральні рівняння є гіперсингулярними унаслідок симетрії ядер. Знайдено позаінтегральні члени цих рівнянь. Запропоновано схему методу граничних елементів для числового розв’язування сформульованих задач. Подано числовий приклад.

Опубліковано
2020-01-27