Концентрація динамічних напружень у пружному просторі з двоперіодичним масивом еліптичних тріщин

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2020, 28:18-25

  • Igor Zhbadynskyi Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів
Ключові слова: еліптичні тріщини, динамічні коефіцієнти інтенсивності напружень, метод граничних інтегральних рівнянь, періодична функція Гріна, метод відображень

Анотація

Розглянуто нормальне падіння плоскої гармонічної поздовжньої хвилі на двоперіодичний масив компланарних еліптичних тріщин, розташованих у пружному просторі. Відповідна симетрична задача хвильового розсіяння зводиться до граничного інтегрального рівняння відносно стрибка переміщень на протилежних поверхнях тріщини в елементарній комірці за допомогою періодичної функції Гріна, яка подана у вигляді інтегралів Фур'є. Розроблено регуляризаційну процедуру із залученням спеціальних періодичних сум у замкнутій формі для ефективного обчислення одержаної функції Гріна у широкому діапазоні хвильових чисел. Коректне розв'язання граничного інтегрального рівняння проводиться за допомогою методу відображень. Для різних періодичних відстаней у системі еліптичних тріщин встановлено та проаналізовано залежності коефіцієнтів інтенсивності напружень відриву в околі тріщини від хвильового числа.

Опубліковано
2020-01-27