Stolyarenko, N. Модель оптимізації в гнучкому виробництві. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 33, Sept. 2021, pp 161-4, doi:10.15407/fmmit2021.33.161.