Starkov, V. Про методи регуляризації некоректних задач загальнофізичного профілю. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 33, Sept. 2021, pp 148-55, doi:10.15407/fmmit2021.33.148.