Lebedeva, T., N. Semenova, і T. Sergienko. ДО ПИТАННЯ ПРО СТІЙКІСТЬ ЗАДАЧ ЧАСТКОВО ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСНО ЗБУРЕНЬ ВХІДНИХ ДАНИХ ВЕКТОРНОГО КРИТЕРІЮ. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 33, Sept. 2021, pp 7-11, doi:10.15407/fmmit2021.33.007.