Pyanylo, Y., і V. Sobko. Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 28, 29, Jan. 2020, pp 65-72, doi:10.15407/fmmit2020.28.065.