[1]
Y. Pyanylo і V. Sobko, Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра, ФММІТ, no 28, 29, pp 65-72, Січ 2020.