Pyanylo, Y. і Sobko, V. (2020) Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра, ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), pp 65-72. doi: 10.15407/fmmit2020.28.065.