Piskozub, Y., Sulym, H. і Piskozub, L. (2020) Фізично нелінійне деформування тонкого міжфазного включення за умов антиплоскої задачі, ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), pp 42-54. doi: 10.15407/fmmit2020.28.042.