Zhbadynskyi, I. (2020) Концентрація динамічних напружень у пружному просторі з двоперіодичним масивом еліптичних тріщин, ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), pp 18-25. doi: 10.15407/fmmit2020.28.018.