Pyanylo, Yaroslav, і Valentina Sobko. 2020. Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 28, 29 (Січень), 65-72. https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.065.