Piskozub, Yosyf, Heorgiy Sulym, і Liubov Piskozub. 2020. Фізично нелінійне деформування тонкого міжфазного включення за умов антиплоскої задачі. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, no 28, 29 (Січень), 42-54. https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.042.