ZHBADYNSKYI, I. Концентрація динамічних напружень у пружному просторі з двоперіодичним масивом еліптичних тріщин. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, n. 28, 29, p. 18-25, 27 jan. 2020.