Shakhno, S., & Yarmola, H. (2021). Диференціально-різницевий метод з апроксимацією оберненого оператора. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (33), 186-190. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.33.186