Pyanylo, Y., & Sobko, V. (2020). Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), 65-72. https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.065