Pyanylo, Y., & Pyanylo, G. (2020). Аналіз підходів до моделювання масопереносу в нестаціонарному режимі. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), 55-64. https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.055