Piskozub, Y., Sulym, H., & Piskozub, L. (2020). Фізично нелінійне деформування тонкого міжфазного включення за умов антиплоскої задачі. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (28, 29), 42-54. https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.042