(1)
Pyanylo, Y.; Sobko, V. Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра. ФММІТ 2020, 65-72.