[1]
Pyanylo, Y. і Sobko, V. 2020. Побудова квазіспектральних ортогональних поліномів на базі многочленів Лаґерра. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. 28, 29 (Січ 2020), 65-72. DOI:https://doi.org/10.15407/fmmit2020.28.065.